سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه بهلول – دانشجوی کارشناس ارشد علوم محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مریم محمدی روزبهانی – عضو هیات علمی گروه علوم محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
مریم تسبیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
نیکو بیاتی چالشتری –

چکیده:

امروزه با گسترش صنایع مختلف، مشکل آلودگى صوتى به یکى از مشکلات اساسى تبدیل شده است. مواجهه با صداهای آزار‫دهنده نه تنها مشکلات شنوایی را در پی خواهد داشت بلکه منجر به مشکلات جسمی و روحی شده در نتیجه بر شیوه زندگی و کار فرد نیز تأثیر منفی خواهند گذاشت. در پژوهش حاضر، تراز فشار صوت از قسمت‫های مختلف دکل‫های استقرار یافته بر روی چاه‫ها در یکی از واحدهای صنعت نفت واقع در جنوب کشور که در محل کار آنها منابع مولد صدا وجود داشته صورت گرفت و با مقادیر مجاز پیشنهادی در محیط‫های صنعتی و همچنین با استانداردهای مربوطه برای ۸ ساعت مواجهه مقایسه شده است. نتایج حاصل از بررسی صدای محیط نشان می‫دهد که منطقه ۴ نمونه‫برداری با متوسط تراز فشار صوت ۵۳/۱۰۱ دسی‫بل دارای تراز فشار صوت بالاتر از حد استاندارد بوده و همچنین منطقه ۷ نمونه‫برداری با ۶۶/۶۲ دسی‫بل دارای کمترین متوسط تراز فشار صوت می‫باشد. با توجه به نتایج، استفاده از محافظ شنوایی، کنترل‫های مدیریتی و مهندسی ضروری می‫باشد.