سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

طاهره راعی بندپی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت یزد
زیبا لوک زاده – متخصص طب کار، استادیار دانشگاه علوم پزشکی یزد

چکیده:

صدا یکی از مهمترین عوامل ناراحت کننده در محیط کار و زندگی است و نقش به سزایی در بر هم زدن تعادل فیزیولوژیکی دارد. پژوهش ها نشان می دهد که از نظر کارگران بزرگترین مشکل موجود در محیط کار آلودگی صوتی می باشد. متاسفانه در کشور به کارگاههای کوچک که درصد بالایی از کارگاه های هر منطقه را شامل می شوند توجه کمتری شده است . کارگران نجاری ها ساعات طولانی از روز را با دستگاه هایی مثل اره بشقابی، اره نواری و رنده … کار می کنند که دارای صدای بالایی می باشند لذا بروز افت شنوایی در آنها دور از انتظار نمی باشد، در مطالعه برزگر و همکاران در کارگاه های چوب بری شهر کرمانشاه نشان داده شد که در برخی از نقاط تراز فشار صوت به ۹/۹۸ دسی بل نیز رسیده است. در مطالعه بهجتی و همکاران در یک صنعت چوب بری فشار صوت در محدودۀ ۱۰۹ -۷۶ دسی بل گزارش شده است. هدف از مطالعۀ حاضر اندازه گیری صدا در کارگاه های نجاری شهرستان فریدونکنار می باشد