سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی سهرابی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات ارتقا سلامت دانشگاه
عطاالله رخش خورشید – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات ارتقا سلامت دانشگاه
محبوبه رضائی – کارشناس شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان

چکیده:

سر و صدا عبارت از یک صوت نامطلوب ، ناخوشایند و نا خواسته است . تاثیر پذیری انسان از صدا به شدت و ارتفاع و طنین صوت ، حساسیت فردی ، سن و سابقه ناراحتی گوش متفتوت است. امروزه صدا یکی از مهترین آلاینده های مناطق شهری و صنعتی به شمار می رود. مطالعات متعدد نشان می دهد ، افرادی که در معرض تماس مستقیم به صدا هستند اوضاع فیزیولوژیک ، روحی و روانی آنها دچار اختلال میشود . از جمله کاهش شنوایی ، تحریک پذیری ، هیجان ، اختلال در خواب ، خستگی زود رس و اختلال در عملکرد رفتار فردی و اجتماعی را می توان نام برد.پس از تعیین نقاط پر ترافیک شهر زاهدان تعداد ۱۰ ایستگاه اندازه گیری انتخاب ، و با استفاده از دستگاه Dosimeterشاخص های (شاخص ها در متن اصلی مقاله ) طی ۲ سال در دو پرید زمانی اندازه گیری گردد. یافته ها نشان می دهد میانگین شاخص های (شاخص ها در متن اصلی مقاله ) در نقاط پر ترافیک شهر زاهدان به ترتیب ۱۱۳/۸۵و ۷/۰۱و ۷۵/۹۰ و ۷۹/۵ ، دسی بل می باشد همچنین تفاوت معنی داری میان تراز معدل صوت در ساعات صبح و بعد از ظهر مشاهده نگردیددر این پژوهش شاخص های (شاخص ها در متن اصلی مقاله ) در نقاط پر ترافیک شهر زاهدان مورد اندازه گیری قرا رگرفت و با مقایسه میانگین تراز معادل صوت با استانداردهای حفاظت محیط زیست مشخص شد میزان صدا بیش از حد مجاز است و آلودگی صوتی در این شهر به عنوان یک مشکل جدی مطرح است. آموزش از طریق رسانه ها، اجرای طرح ترافیک ، خارج نمودن خودروهای فرسوده ، استفاده از عایقها و مواد جاذب صوت و ایجاد فضای سبز از جمله پیشنهادات جهت کاهش آلودگی صوتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.