سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه حسنی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ، آلودگی هوا دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
شیما رحمتی زاده – دانشجوی دکتری مهندسی نقشه برداری ، سیستم اطلاعات مکانی دانشکده فنی د
پروین نصیری – دکترای فیزیک استاد دانشگاه تهران
محمد منظم پور – دکترای بهداشت حرفه ای استاد دانشگاه تهران

چکیده:

رشد جمعیت، ازدیاد وسائل نقلیه موتوری، افزایش صنایع و بطور کلی زندگی گسترده با تکنولوژی رو به رشد و جوامع بشری با ایجاد صداهای ناهنجار موجب آلودگی صوتی می گردد که اثرات آن زیان بخش است و سلامت و رفاه موجود زنده بویژه انسانها را تهدید می نماید. اندازه گیری سرو صدا مقدمه ای برای تعیین اولویت ها درخصوص تعیین و شناخت مناطق و نواحی تحت تاثیر و قضاوت درخصوص نتیجه و شیوه های کنترلی است که با در دست داشتن اطلاعات و داده های پایه ای در مورد افرادی که در معرض سر و صدا هستند، می توان شرایط آلودگی صوتی را پیش بینی و اثر آن را ارزیابی کرد. در این مطالعه سعی شده وضعیت آلودگی صوتی خیابانهای اصلی در ناحیه ۳ منطقه ۱۲ شهرداری تهران (محدوده بازار بزرگ) اندازه گیری و نتایج در نقشه های پهنه بندی GIS مورد بررسی و اعلام نظر قرار گیرد. لذا میزان تراز معادل صدا Leq در خیابان های پرترافیک و اصلی ناحیه ۳ منطقه ۱۲ شهرداری تهران در حدود ۵۶ ایستگاه در فصول پاییز و زمستان سال ۱۳۸۹ اندازه گیری و مورد مطالعه قرار گرفت و در طول مطالعه سعی شده ایستگاهها در نزدیکی تقاطع، چهار راهها ، ایستگاههای اتوبوس تند رو ، مراکز آموزشی و درمانی در نظر گرفته شود. نمونه برداری ها با استفاده از دستگاه صدا سنج Bruel&Kjaer Type2237 در سه نوبت در بازه های زمانی ۹-۷ صبح، ۱۴-۱۲ بعد از ظهر و ۱۹-۱۷ بعداز ظهر به دلیل پرترافیک بودن و اوج ترافیک و عبور و مرور خودرو در روزهای عادی و تعطیل انجام گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار Arc GIS9.2 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نقشه پهنه بندی در محیط GIS در محدوده ترافیکی در ۳ دوره زمانی ۹-۷، ۱۴-۱۲ و ۱۹-۱۷ در روز های عادی و تعطیل تهیه و با هم مقایسه شد که در محدوده تقاطع ها ، چهار راه ها، اطراف ایستگاههای مترو ، ایستگاههای BRT ما افزایش تراز معادل صدا و در محدوده خیابان ۱۵ خرداد که فقط تردد عابرین پیاده می باشد ما کمترین تراز معادل صدا را مشاهده می کنیم. از طرفی با توجه به وجود مراکز آموزشی و درمانی در محدوده خیابانهای اصلی لزوم کنترل صدای ناشی از وسایل نقلیه و به کارگیری روشهای کنترل صدا در این مراکز می باشد همچنین بدلیل فرسوده بودن تعداد بیشتر خودروهای در حال تردد لزوم ممنوعیت تردد این وسایل نقلیه که بیشترین میزان آلودگی صوتی را ایجاد می نمایند احساس می گردد.