سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا معماریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
عبدالرضا کرباسی – استادیار، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
مینا مسعود – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
نسرین وکیلی ازغندی – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست

چکیده:

درسال های اخیر توجه بسیار زیادی به مناطق آزاد و خصوصا استقرار فعالیت های صنعتی در آب های خلیج فارس شده است. چنین فعالیت هایی می توانندصدمات جبران ناپذیری را به باروری ای مناطق و تنوع بیولوژیکی آن وارد آورد. در میان جزایر ایرانی خلیج فارس جزیره قشم با توجه به موقعیت جغرافیایی وخصوصیات تجارتی اجتماعی و فعالیت های اقتصادی اهالی و سکنه و نیز به سبب وسعت جمعیت نزدیکی به بندر پراهمیت عباس و بنادر خمیر کنگ و بندرلنگه تبدیل به یک منطقه و یا بندر و جزیره آزاد به منظور تامین اهداف ذیل شده است: دریافت کالا از خارج و توزیع آن بین بنادر و جزایر خلیج فارس و شیخ نشین ها. ورود مواد اولیه و نیمه ساخته شده و تبدیل آن به کالاهای مصرفی یا تولیدی برای صدور یا مصرف در منطقه و یا مصرف داخلی کشور . بنابراین استقرار هر صنعتی در منطقه آزاد قشم باید با درنظر گرفتن مسایل زیست محیطی صورت پذیرد.هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان آلودگی موجود در رسوبات ساحلی قشم و اثرات زیست محیطی می باشد که ممکن است استقرار کارخانه آهناسفنجی در منطقه قشم به همراه داشته باشد. بدین منظور اولا کلیه خصوصیات فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی منطقه مورد بررسی قرار گرفت ثانیا جهت ارزیابی میزان آلودگی از رسوبات ساحلی قشم در عمق ۵۰cm آب عمل نمونه برداری انجام گردید. پس از آماده سازی رسوبات آزمایشات فیزیکی و شیمیایی بر روی آنها انجام پذیرفت. با توجه به نتایج به دست آمده از دو آزمایش غلظت عناصر سنگین و مقدار بار آلی موجود در هر یک از نمونه ها مشخص گردید. با مقایسه این غلظت ها با استانداردهای جهانی و نیز با توجه به دندوگرام آنالیز خوشه ای به دست آمده می توان به این نتیجه رسید که در حال حاضر منطقه از آلودگی کمی برخوردار می باشد. از نقطه نظر صنعتی بخش جنوب شرقی جزیره دارای کمترین زیان بخشی به محیط می باشد