سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آسیه مخلوق –
حسن نصراله زاده ساروی –
رحیمه رحمتی – پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر
فاطمه سادات تهامی –

چکیده:

دریای خزربه دلیل وجود منابع مختلف طبیعی نظیر نفت، گاز، موجودات منحصر به فرد و متنوع گیاهی و جانوری ( بخصوص ماهیان خاویاری ) بسیار مورد توجه است، اما از سوی دیگر استفاده انسان از دریا و بهره برداری از منابع آن، این اکوسیستم را به میزان بالایی در معرض خطر آلودگیهای مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی قرار داده است. اگرچه آلودگی های بیولوژیکی معمولا از انواع غیر بومی می باشند ولی بسیاری از گونه های بومی و ساکن نیز در شرایط تحت استرس با رشد بیش از حد خود می توانند سبب آلودگی بیولوژیکی گردند. لذا شناسایی این گونه ها همراه با شناسایی گونه های جدید دارای اهمیت زیادی در پیش گویی حوادث بیولوژیکی است. به منظور دستیابی به هدف فوق نمونه های آب در ۸ نیم خط (آستارا، انزلی، سفیدرود، تنکابن، نوشهر، بابلسر، امیرآباد و بندرترکمن) از سواحل دریای خزر از عمق ۵ تا ۱۰۰ متربه طور فصلی در سال ۱۳۸۸ جمع آوری گردید. نتایج این تحقیق اولا ظهور گونه های مضر در شاخه های باسیلاریوفیتا، پیروفیتا و سیانوفیتا و ثانیا افزایش جمعیت (نزدیک به شکوفایی) برخی از گونه های ساکن نظیر Oscillatoria sp را نشان داد. تغییرات تحمیل شده ی فوق برجمعیت و ترکیب گونه ای فیتوپلانکتون پیامدهای سوء در اکولوژی دریای خزر و فعالیتهای اقتصادی منطقه دارد