سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا فخری – کارشناس ارشد عمران- محیط زیست ، مسؤول واحد HSE مدیریت منطقه پارس شمالی
تقی عبادی –
سیدحسین هاشمی –
محمد پروین نیا –

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت آلودگی رسوبات سطحی آبهای ساحلی عسلویه از نظر فلزات سنگین در سال ۸۵-۱۳۸۴ انجام گردید. با توجه به شرائط خاص جغرافیائی منطقه و ورود فاضلاب های صنعتی موجود در منطقه و نزدیکی محل مورد نظر با منطقه حفاظت شده نایبند، شاخص تجمع زمینی مولر برای بررسی آلودگی رسوبات منطقه محاسبه گردید. شاخص مذکور دارای ۷ کلاس مختلف برای آلودگی است که در بالاترین کلاس آلودگی آن یعنی کلاس ۶، مقادیر عناصر حداقل ۱۰۰ برابر مقادیر مرجع می باشد. نمونه برداری از رسوبات، در ۱۲ ایستگاه در منطقه که جزء نقاط حساس و ضربه پذیر نسبت به آلودگی ناشی از فعالیت منابع موجود بودند، طی فصول مختلف و در هر فصل ۲ بار طی سال های ۸۴ و ۸۵ به انجام رسید. نمونه های مذکر با استفاده از گراب (Van Veen Grab) رسوب بردار استاندارد با قطر دهانه ۲۰ سانتیمتر مربع تهیه و با استفاده از دستگاه جذب اتمی، مقادیر ۵ عنصر مس، کادمیوم، نیکل، سرب و روی اندازه گیری گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که رسوبات از نظر آلودگی به فلز سرب در کلاس ۳، یعنی آلودگی متوسط تا زیاد و برای فلز کادمیوم در کلاس ۱ یعنی غیر آلوده تا آلودگی متوسط و در مورد سایر فلزات، رسوبات در کلاس آلودگی صفر یعنی غیر آلوده قرار می گیرند.