سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خلیل سالکی – استادیار دانشگاه ایلام
حسین مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
زهرا غلامحسینیان – کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی

چکیده:

باتوجه به اینکه صنعت طیور ارتباط مستقیم با انسان دارد لذا توجه به بهداشت این صنعت دارای اهمیت است از انجایی که الودگی باکتریایی به عنوان یکی از عواملی که پیوسته بهداشت و سلامت طیور و انسان به ویژه کارگران مرغداریها را تهدید می کند بنابراین توجه به آن حائز اهمیت می باشد کارگران مرغداری ها به عنوان افرادی که بطور مستمر با مرغداری و به طبع طیور درحال پرورش درارتباط هستند لذا از ناقلین آلودگیهای باکتریایی محسوب می شود بنابراین توجه به بررسی آلودگیهای باکتریایی درکارگران مرغداری ها بیش ازپیش دارای اهمیت است نمونه برداری از دست کارگران ۸۰واحد مرغداری گوشتی استان ایلام با رعایت اصول بهداتشی انجام شد سپس نمونه ها درمحیطهای کشت مایع واگار عمومی کشت و بعدرنگ آمیزی گرم شدند سپس باکتریهای جداشده به محیطهای کشت اختصاصی انتقال داده شدند و براساس نتایج آزمایشات انجام شده بروی آنها گونه های باکتریایی مشخص شد