سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید حاتم پیرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ق
عباس بزرگ نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
عادل مظلومی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ق

چکیده:

رودخانه شیررود از جمله رودخانه های مهم غرب استان مازندران محسوب می شود هر ساله گونه های مختلفی از ماهیان به منظور تولید مثل وارد این رودخانه می شود که گونه شاه کولی Chalcalburnus chalcoides از این جمله می باشد.این ماهی از خانواده کپور ماهیان cyprinidae گونه های با ارزش و اقتصادی در این رودخانه می باشد. مهاجرت این ماهی به منظور تولید مثل و تکثیر هر ساله از اواخر اسفند شروع و تا اوایل تیر ماه ادامه می یباد در این بررسید رمجموع تعداد ۱۰۹ عدد ماهی کونه شاه کولی از دو فاصله ۰ تا۵۰۰ متری از محل تلاقی دریا و رودخانه شیرود صید شده به صورت زنده پس از انتقال به آزمایشگاه اندام چشم مماهیان مورد بررسی قرار گرفته است از این تعداد ۵۵ ماهی نر و ۵۴ ماهی ماده بوده اند.گونه انگل Diplostomum spathaceum از رده دیژنه آ گنه انگلی بود که از چشم نمونه برداری انجام شد.این انگل ۱۰۰ درصد تنوع انگلی مشاهده شده در چشم این ماهی را شامل شده نمونه های چشم ماهیان آلوده به آنگل مورد بررسی پاتولوژی قرار گرفته اند در بررسی پاتولوژیکی علائمی از قبیل پرولیفراسیون بافت پوششی قرینه تخریب ساختاری چشم مشاهده شده است.