سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه قنبری – کارشناس پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
آریامن قویدل – عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
فرشید فیروزکوهی – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان

چکیده:

خطرناک ترین آلاینده محل دفن ، شیرابه ناشی از پسماندها می باشد . شیرابه پسماند پتانسیل بسیاری جهت ایجاد آلودگی اکوسیستم های اطراف و سلامت انسان ها دارد. محل دفن پسماند شهر رشت در کنار یکی از سرشاخه های رودخانه سیاهرود ، به نام رودخانه کچا قرار دارد که با اتصال به ودخانه گوهر رود در منطقه پیربازار ، وارد بخش شرقی تالاب انزلی می شود. این رودخانه بار آلودگی ناشی از شیرابه پسماند را در تالاب انزلی تخلیه می نماید . هدف مطالعه حاضر سنجش آلودگی ناشی از شیرابه در منابع آب سطحی اطراف لندفیل شهر رشت می باشد. روش مطالعه : به منظور بررسی میزان نفوذ شیرابه لندفیل به رودخانه کچا، پارامترهای TP, pH, DO, BOD, COD در دو فصل تابستان و زمستان مورد آنالیز قرار گرفتند. یافته ها : بر اساس نتایج بدست امده ؛ میانگین TP, DO, BOD, COD در رودخانه به ترتیب برابر با ۳۸۶۲/۵ و ۱۳۲۶/۲۵ و ۰/۳ و ۶/۵ میلی گرم بر لیتر می باشد. همچنین میانگین PH برابر با ۷/۰۱ می باشد. بحث و نتیجه گیری : نتایج همچنین بیانگر این مسئله است که مقادیر مشاهده شده در این رودخانه در مقایسه با حد مجاز سازمان حفاظت محیط زیست ، از حد مجاز تعیین شده بسیار بالاتر می باشد . بنابراین پایش کیفیت شیمیایی و بیولوژیکی آبهای سطحی مجاور محل دفن پسماندهای این شهر ضروری به نظر میرسد.