سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی بابایی – کارشناس ارشد بخش اکولوژی(گروه شیمی ) مرکز تحقیقات آبزی پروری آبهای داخل
سیدحجت خداپرست – مربی پژوهشی و معاون فنی مرکز تحقیقات آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزل

چکیده:

در این بررسی میزان غلظت برخی از عناصر سنگین و کل هیدروکربور نفتیTPH) در چند نقطه از محل استقرارکشتیهای تجاری و مسیر رفت و آمد لنج ها و قایقهای دریائی (اسکله )مورد سنجش قرا ر گرفت . حداسازی و تغلیظ نمونه های فلزات سنگین به روش استخراج مایع – مایع انجام گرفت و بوسیله دستگاه جذب اتمی شعله تعیین غلظت گردید و میزان غلظت جیوه کل در آب با سیستم بخار سرد اندازه گیری گردید هیدرو کربور های نفتی بر اساس روش استاندارد جداسازی گردید سپس بوسیله دستگاهIR غلظت TPH در آب تعیین شد . نتایج حاصل نشان می دهد که میانگین سالانه غلظت TPH به میزان ۲/۹۴ میلیگرم بر لیتر بوده و بیشترین غلظت مواد نفتی در فصل بهار به میزان ۲۰/۱ میلیگرم بر لیتر مشاهده شده است که چندین برابر بالاتر ازاستاندارد جهانی است