سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

صمد حمزه ئی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محمد صدیق مرتضوی – پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
ابوالحسن غیبی –

چکیده:

سنجنده های ماهواره ای یکی از مطمئن ترین ، ارزانترین و در دسترس ترین راههای پایش آلودگیهای دریایی است . اخیرا خلیج فارس و دریای عمان به دلیل تغییرات زیستی و محیطی که در آن حادث شده است شاهد وقوع آلودگیهای فراوانی از جمله ، آلودگی نفتی ، فلزات سنگین و شکوفایی های مضر جلبکی بوده است. وقوع کشند قرمز یا شکوفایی مضر جلبکی در پائیز و زمستان سال ۱۳۸۷ باعث به وجود آمدن عوامل ناشناخته زیادی در خلیج فارس و دریای عمان شد ، که اثرات مخربی بر شیلات ، آبزی پروری ، توریسم از بین نرفته است . ˝ و شرایط زیست محیطی منطقه داشت که هنوز برخی از اثرات آن کاملا این تحقیق به بررسی استفاده از سنجنده های ماهواره ای دریایی در مطالعه و پایش عوامل نامطلوب زیست محیطی می پردازد و به صورت خاص شکوفایی جلبکی سال ۱۳۸۷ را مورد بررسی قرار می دهد . در این تحقیق از داده های دو سنجنده MODIS و SeaWiFS جهت پایش عوامل زیست محیطی متناسب با کشند قرمز استفاده شده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که شکوفایی جلبکی به وجود آمده تحت تأثیر کاهش دما ، گردش آب و اثرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از پساب صنایع و شهرها در نزدیکی سواحل خلیج فارس می باشد . همچنین از نتایج مفید این تحقیق تعیین طیفهای طول موجی متناسب جهت پایش بهتر دریا در خلیج فارس و دریای عمان است که استفاده از طیفهای طول موج بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ نانومتر می تواند در تشخیص وجود آلودگی که به تغییر رنگ آب در دریاها می انجامد، موثر واقع شود. براساس این تحقیق، سطح گسترش پدیده کشند قرمز در خلیج فارس به حدود ۱۴۰۰۰۰ کیلومتر مربع و کل دریای عمان می رسد و میزان ماندگاری آن در این محدوده تا ۱۰ ماه می رسد که در بین شکوفاییهای جلبکی رخ داده در جهان یک رکورد محسوب می شود.