سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رویا هوشمند – کارشناس ارشدمنابع طبیعی محیط زیست
عیدی عجم گرد – کارشناس مکانیک ماشین آلات کشاورزی

چکیده:

بهمنظور شناسایی انواع عوامل آلوده ساز منابع آبی استان خوزستان بررسی درزمینه عوامل آلوده ساز کانالهای آبیاری و منابع تامین کننده آب د رشبکه های آبیاری استان و عواملی که موجبات بروز آلودگی درسیکل ابیاری می گردند صورت پذیرفت که دراین تحقیق شبکه آبیاری کرخه که برداشت کننده از آب رودخانه های کرخه و کرخه نور جهت شبکه های مدرن خود می باشد مدنظر قرارگرفت از مهمترین دلایل انتخاببسیاری از روستانشینان حواشی رودخانه کرخه و کرخه نور جهت تامین آب شرب برداشت کننده از آب آبیاری کانالهای شبکه می باشند لذا به جهت سلامتی و بهداشت مصرف کنندگان بویژه مناطق پایین دست به نظر می آید کیفیت آب آبیاری در این مناطق و بررسی درزمینه طرف آلودگی آنها می تواند از اهمیت بیشتری جهت بررسی برخوردار باشد دراین تحقیق مهمترین عوامل آلوده ساز شناسایی همچنین ا ثرات آنها نیز مورد بررسی قرارگرفت که فاضلابهای شهری و خانگی شوینده ها کودهای دامی انباشت انواع زباله و شیرابه های آنها جزو شاخص ترین آلودگیهای مورد بررسی شناسایی گردید.