سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدیه اسلامی – استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، گروه برق، کرمان، ایران
محمدعلی صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، گروه برق، کرمان، ایران

چکیده:

هیچکدام از روش های تولید برق را نمی توان فاقد آلایندگی و اثرات مخرب زیست محیطی و بدون داشتن هرگونه هزینه دانست؛ اما جدی بودن مسأله حفاظت از محیط زیست و همچنین امنیت انرژی الکتریسیته و مدیریت استفاده از منایع سوخت های فسیلی، موجب شده که فرآیند تولید برق توسط نیروگاه های خورشیدی مورد توجه قرار گیرد. استفاده از روش های فعلی تولید انرژی الکتریکی با استفاده از سوخت فسیلی، علاوه بر از بین رفتن منابع انرژی تجدید ناپذیر و صرف هزینه های زیاد، عامل اصلی آلودگی محیط زیست و تهدید کننده سلامت انسان از طریق انتشار گازهای مضر مانندNO2،NO،N2O،SO2، SO3،CO2،CO می باشند.[۱] لذا با توجه به افزایش تقاضای برق در ایران، هر اندازه که بتوان در چرخه تولید برق، انرژی های تجدید پذیر را جایگزین سوخت های فسیلی کرد، به همان مقدار امکان به حداقل رساندن این اثرات مخرب و همچنین کاهش هزینه های مربوط به فرآیند تولید برق ممکن خواهد شد. در این مقاله به بررسی آلایندگی های ناشی از تولید برق با استفاده از سوخت های فسیلی در مقایسه با انرژی خورشیدی و همچنین بررسی هزینه های مربوط به آن ها پرداخته شده است.