سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحیده ایستان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانش
سید رضا حسن بیگی – دانشیار گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
برات قبادیان –
محمد ابونجمی –

چکیده:

با توجه به افزایش نیاز انرژی در کشورها که نتیجه ی توسعه فناوری است، استفاده از سوخت های فسیلی نیز افزایش یافته است و به طور طبیعی مشکلات زیست محیطی بیشتر شده است. با استفاده ی از انرژی های تجدیدپذیر می توان بر این مشکلات غلبه کرد. مصرف مخلوط سوخت های زیستی مایع (بیودیزل و بیو اتانول) با سوخت های فسیلی مایع (دیزل و بنزین) می تواند در کاهش مصرف سوخت های فسیلی و کاهش گازهایی نظیر CO2و SO2 و NOx ناشی از سوختن سوختهای فسیلی موثر باشد. هدف از این تحقیق استفاده از مخلوط سوخت های دیزل و زیستی به منظور بررسی آلایندگی گارهای حاصل از احتراق می باشد. در این تحقیق از تراکتور ۶ سیلندر MF-399 که موتور قابلیت تولید حداکثر توان ۱۱۰hp در ۳۲۰۰rpm را داشت استفاده گردید. الاینده های خروجی اگزوز موتور تراکتور شامل HC و CO و NOX اندازه گیری شد. از سوخت دیزل خالص و ۵ نوع مخلوط سوخت دیزل، بیو دیزل و بیو اتانول در ۵ سرعت مختلف محور تواندهی ( ۸۰۰ و ۸۵۰ و ۹۰۰ و ۹۵۰ و ۱۰۰۰ دور بر دقیقه) به منظور مقایسه میزان الاینده های موتور دیزل استفاده شد. نتایج آزامایش ها نشان داد که با افزایش بار میزان HC و CO و NOX روند کاهش داشتند. همچنین با افزایش درصد بیواتانول و بیو دیزل مقادیر این الاینده ها افزایش یافت. به طوری که در میان مخلوط ها سوخت D93B5E2 دارای کمترین آلایندگی بود.