سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام قربانی – دانشجوی کارشناسی آلودگی محیط زیست
احسان عظیمی قالیباف – کارشناس ارشد عمران محیط زیست
سپیده زبیری – دانشجوی کارشناسی آلودگی محیط زیست
جواد علوی – مدیرگروه تکنولوژی محیط زیست موسسه آموزش عالی مطهر

چکیده:

رودخانه ها بعنوان یکی از متغیرهای مهم محیط طبیعی علاوه بر تامین آب، از جنبه مناظر ژئومورفیک- اکولوژیک نیز اهمیت بسزایی دارند. آلودگی رودخانه ها ضمن کاهش کیفیت آب موجب آلودگی منظر نیز می-شود. در این مطالعه چهار رودخانه جاغرق، دهبار، مایان و حصار که از زیر حوضه های رودخانه کشف رود می باشند، مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته است. در محدوده مورد مطالعه، شهر طرقبه و ۱۰ روستا قرار دارد و منطقه بعنوان یک ییلاق مهم دارای ماهیت گردشگری است. منابع اصلی آلاینده این چهار رودخانه را می توان فاضلاب های بهداشتی شهر و روستا ها، فاضلاب ها و زائدات گردشگران، رستوران های حاشیه رودخانه و پساب-های کشاورزی دانست. پس از انجام مطالعات میدانی کامل در محدوده رودخانه جاغرق و شهر و روستاهای منطقه مورد مطالعه با ۲۰۹۰۳ نفر جمعیت و تعداد گردشگر ۱۱۰۰۰۰۰۰ نفر در سال، یازده ایستگاه نمونه برداری تعیین و آزمایشات EC، TDS، Alkalinity،Acidity ، Hardness و COD انجام گرفت. نتایج نشان دهنده افزایش ۲٫۳ برابری EC و مواد محلول کل، ۱٫۱ برابری قلیائیت، ۳٫۳ برابری سختی، ۲ برابری اسیدیته و ۱٫۷ برابر COD در پایین دست می باشد. همچنین، میزان بار مغذی اضافه شده به هر رودخانه در سال برابر با ۷۷ تن در رودخانه جاغرق، ۲۵ تن در رودخانه دهبار، ۵۶ تن در رودخانه مایان و ۱۹ تن در رودخانه حصار برآورد شده است.