سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق برزگر – دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران
حمیده افشارمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
مائده خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده:

وارونگی یا اینورژن یکی از شرایط حاد در محیط زیست شهری می باشد که با ایجاد شرایط پایدار در لایه زیرین جو به صورت یک مانع از حرکت عمودی هوا وآلاینده ها جلوگیری می کند بعلاوه تعدادی از شدید ترین آلودگی های هوا در اثر وارونگی ها صورت می گیرند.در شرایطی که وارونگی رخ دهد باعث نزول بیشتر آلودگی ها به لایه های پایین تر تروپوسفر می شود .گرچه ممکن است اینورژن و باران های اسیدی باهم روابط نزدیکی نداشته باشنداما آلاینده های جوی در هر دو پدیده قابل توجه و بررسی می باشند. معمولا در شهرها به دلیل مه دودهای شیمیایی و تمرکز مواد آلاینده ، بارش ها عمدتا اسیدی هستند، این باران ها اثرات تخریبی هم برای شهروندان وهم درکالبد شهرها دارند،در این مقاله سعی می شود ضمن ارائه شرایط اقلیمی و آلاینده های جوی ایستگاه مؤسسه ژئوفیزیک با استفاده از داده های ایستگاه هواشناسی و ایستگاه کنترل کیفیت آلودگی شهرداری مؤسسه ژئوفیزیک به بررسی آلاینده ها و میزان کیفیت هوا با استفاده از شاخصPSI پرداخته شد در ادامه ارتباط آلاینده ها با پدیده های اینورژن و باران های اسیدی بررسی شد