سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژده محمدی تهرودی – کارشناس آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان
مهدی افشار پور – کارشناس آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان
سید محسن کاظمی تبار – کارشناس آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان
نجمه نظری – کارشناس آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

چکیده:

کارخانه و واحدهای صنعتی و تولیدی مختلف از جمله منابعی می باشند که طی فرایند تولید ( مواد اولیه مصرفی ، سوخت مصرفی و … ) سهم عمده ای در آلودگی هوا را به خود اختصاص داده اند . آلاینده های عمده در این بخش گازهای No2 ، Co ، So2 ، O3 ، H2s و ذرات می باشند که بر اساس نوع صنعت ممکن است یک یا تعدادی از این آلودگی ها در هوای محیط ایجاد شود افزایش بیش از حد مجاز هر یک از این آلودگیها موجب بروز اثرات جبران ناپذیر بر سلامت انسان و محیط زیست می گردد . در این تحقیق هدف تعیین مهمترین پارامترهای آلاینده هوا ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی مختلف در سطح استان می باشد. روش تحقیق : پارامترهای الاینده هوا با دستگاه Testo350 ، ذرات خروجی دودکش به وسیله دستگاه Sick510 ، ذرات محیطی با دستگاه TSI و گازهای محیطی با دستگاه LSI مورد سنجش قرار گرفت در صنایع مختلف مقادیر اندازه گیری شده با استانداردهای زیست محیطی مقایسه و پارامترهای بالاتر از استاندارد در هر صنعت مشخص گردید سپس تجزیه و تحلیل نتایج با نرم افزار Excel انجام شد. نتایج : از ۶۰۰ پارامتر اندازه گیری شده ۳۵ مورد گاز So2 و ۳۰ مورد ذرات ، ۱۸ کورد گاز No2 و ۱۴ مورد O3 و ۵ مورد H2S و ۴ مورد گاز Co بود . بحث و نتیجه گیری: با بررسی مقادیر حاصل از پایش صنایع مختلف استان مشخص گردید گاز So2 و ذرات عمده ترین آلاینده های هوا می باشند. لذا بایستی همزمان با توسعه صنایع در تکنولوژی کنترل آلودگی نیز به خود کفایی برسیم.