سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزانه فتحی ساکی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک اتمی مولکولی
محمود ملاباشی – دانشیار اسپکتروسکوپی لیزری
هدیه پازوکیان – استادیار رشته فیزیک اتمی مولکولی
سپهر رازی – دانشجوی دکتری رشته فیزیک اتمی مولکولی

چکیده:

آلودهکنندههای هوا بسته به نوع، غلظت و مدت تماس میتوانند اثرات زیانباری بر روی سلامتی انسان داشته باشند. بنابراین کنترل و پیشگیری از تولید آلایندهها به عنوان یک ضرورت مهم مطرح است. باتوجه به اینکهاولین گام برای حل مشکل آلودگی هوا شناسایی آلایندهها است، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی برخی از پارامترهای آلاینده گازی موجود در هوا با استفاده از طیفسنجی مادونقرمز به عنوان روشی جدید میباشد. در مقایسه با دیگر تجهیزاتی که برای شناسایی آلایندهها مورد استفاده قرار میگیرندFTIR یک ابزار تحلیلی حساس، سریع و با قدرت تفکیک بسیار بالا میباشد به همین دلیل جهت بررسی طیفIR آلایندههای موجود در هوا از دستگاه فوق استفاده شد. این آلایندهها از طریق بررسی اثرانگشت طیفIR مربوط به هرکدام از آنها، مورد مطالعه قرار گرفت