سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شوبو بایزیدی – کارشناس شرکت مهندسی شرکت مهاب قدس
هادی مورکی علی آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالرحیم صلوی تبار – مدیربخش منابع آب شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

باتوجه به ارزیابی سطح آب دریاچه ارومیه درسالهایاخیر این دریاچه دروضعیت بحرانی به سر می برد هدف این مقاله بررسی علت افت شدید سطح آب دریاچه ارومیه درسالهای اخیر می باشد برای این کار با ارزیابی آبدهی های کلیه ایستگاه های هیدرومتری حوضه دریاچه ارومیه میزان مصارف آب درطول دوره آماری مورد مطالعه قرارگرفته است همچنین روند پارامترهای هواشناسی شامل دما و بارش بصورت ماهانه و سالانه مورد بررسی قرارگرفت دراین ارزیابی ها معلوم شد بدلیل افزایش دما و میزان مصرف و همچنین قرارگرفتن درخشکسالی سالهای اخیر سطح آب دریاچه ارومیه قادر به بهبود خود نبوده و افت سطح آب دریاچه بطور شدیدی روندکاهشی داشته است.