سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود ضیائی – دانشجوی دکتری مهندسی سازه
قاسم دهقانی اشکذری – عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

مخازن ذخیره نفت می توانند اهداف مناسبی برای حملات خصمانه باشند. از اینرو بررسی آسیب پذیری این سازه ها و ارایه راهکار برای مقاوم سازی در برابر نفوذ پرتابه های جنگی ضروری است. در این مقاله به بررسی نفوذ پذیری جدار مخازن فولادی در برابر گلوله های جنگی با استفاده از مدلسازی عددی پرداخته می شود. برای انجام تحقیق از نرم افزار AUTODYN استفاده شده است. رای اطمینان از نتایج مدلسازی، ابتدا صحت سنجی مدلها با استفاده از نتایج آزمایش علمی صورت گرفت. ملاحظه گردید که نتایج پیش بینی شده توسط نرم افزار انطباق مناسبی با نتایج اندازه گیری شده در آزمایش دارد. سپس گلوله مورد نظر و جدار مخزن مدلسازی شده و گلوله با سرعت ۴۰۰ متر بر ثانیه با جدار مخزن برخورد داده شد. نتایج تحلیل نشان میدهد که این مخازن در برابر نفوذ پرتابه های جنگی اسیب پذیر می باشند. د رگام بعد به مقاوم سازی مخازن فولادی موجود پرداخته شد. برای مقاوم سازی از مصالح جدید استفاده گردید. ملاحظه شد که استفاده از این مواد می تواند مقاومت جدار این مخازن را در برابر نفوذ پرتابه افزایش دهد، اما این ماده به تنهایی برای جلوگیری از نفوذ پرتابه کافی نیست.