سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر شابختی – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد امین بیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

برای مقاومکردن سازه ها دربرابر زلزله سیستم های مختلفی مورد استفاده قرارمیگیرد که یکی از آنها سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی و دیواربرشی بتن آرمه است از انجایی که وقوع زمین لرزه یک پدیده تصادفی است بنابراین باید با یک رویکرد احتمالاتی به این پدیده نگریست و بادرنظرگرفتن کلیه عدم قطعیت ها میزان ریسک پذیری درطراحی ساختمان های موجود را محاسبه می کنیم و به جای بیان قطعی که به بررسی شدت زمین لرزه ای مشخص که سازه را به سطح خاصی از عملکرد می رساند می پردازد به بیان احتمالاتی که احتمال رسیدن سازه به آن سطح عملکرد را به ازای شدتهای مختلف زمین لرزه بیان می کند بپردازیم منحنی های شکنندگی برای منظور فوق مورد استفاده قرارمیگیرد که برای تعیین آسیب پذیری سازه ها و احتمال خسارت سازه ای بصورت تابعی از مشخصه های حرکت زمین و پارامترهای گوناگون بیان می گردد.