سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد بابایی رگنی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
عرفان خلاقی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر

چکیده:

قرار گرفتن ایران در منطقه زلزله خیز و زلزله هایی که تقریبا هر ساله در کشور رخ می دهد و همچنین واقع شدن شمار زیادی از سازه های موجود در مناطق زلزله خیز کشور که بر اساس آیین نامه های طراحی زلزله ای قدیمی که دیگر اعتباری ندارند ساخته شده اند ما را بر آن می دارد که نگاهی دقیق تر به عملکرد ساختمان های طراحی شده بر اساس آیین نامه های موجود در کشور و نگاهی نو نسبت به مقوله مقاوم سازی لرزه ای سازه های موجود داشته باشیم. گستردگی استفاده از سیستم های قاب خمشی بتنی و آسیب پذیری کلی و گستردگی آن ها در برابر زلزله های اخیر نشان دهنده اهمیت مقاوم سازی لرزه ای سازه های موجود می باشد. در این میان مقاوم سازی ستون امری حیاتی برای عملکرد لرزه ای سازه محسوب می شود. برای جلوگیری از ساز و کار طبقه در طول زلزله ، ستون ها نباید ضعیف ترین اعضای یک سازه ساختمانی باشد. در این مقاله آسیب پذیری و راهکارهای مقاوم سازی ستون های بتنی به عنوانیکی از اجزای اصلی ساختمان های قاب خمشی بتنی مورد بررسی قرار می گیرد. پاسخ ستون در یک سازه ساختمانی توسط ترکیب نیروی محوری خمشی و برشی کنترل می شود و زره پوش کردن ستون می تواند برای افزایش مقاومت برشی و خمشی ستون استفاده شود تا ستون آسیب نبیند. اگر زره پوش بطور موثر ستون را محصور کنند از شکست ستون در ناحیه مفصل پلاستیک جلوگیری می شود.