سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس کارگرخرم ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
سعیده عزیز پناه مهرابادی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد ابرکوه

چکیده:

مطابق با آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ، شهرستان ابرکوه که یک شهر تاریخی است ،دارای خطر نسبی متوسط می باشد . همچنین زلزله های سالهای اخیر نشان می دهد که ساختمان های بنا شده در کشور در برابر زلزله آسیب پذیرند . با توجه به اینکه در این شهرستان بسیار کم زلزله مشاهده شده است ، لذا احتمال رخ دادن زلزله ای با بزرگای زیاد وجود دارد . ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای موجود در واقع یک نوع پیش بینی خسارت دیدگی آن ها در مقابل زلزله های احتمالی است . روشهای مقاوم سازی ساختمان در شهرستان ابرکوه میتواند بر اساس کاهش نیرو های لرزه ای وارد بر آنها ، و روش های جداسازی لرزه ای و اضافه کردن م یرایی سازه صورت پذیرد . در این مقاله سعی شده است ضمن تقسیم بندی ساختمانهای با مصالح بنایی در شهرستان ابرکوه و بررسی ضعف های آن ها جهت تقویت آنها راهکارهایی ارائه شود