سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل میربابایی – کارشناس ارشد سازه
امیر درویشی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مرتضی جمشیدی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مهیار حمیدی – کارشناس ارشد زلزله

چکیده:

دراثر وقوع زمین لرزه در یک مکان آثار زیان بار آن از جهات مختلف به چشم می خورد برای این که از ایجادخسارات این چنین جلوگیری کنیم باید آن خسارات را به دقت مورد مطالعه قرا ردهیم و تاثیر منفی آن را از نظر اقتصادی و اجتماعی و روحی و روانی و فرهنگی و … در نظر بگیریم و درجهت کاهش خسارات ناشی از زمین لرزه بکوشیم این تلاش می تواند با بررسی آسیب پذیری سازه ها ی موجود چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی به منظور شناخت آسیب پذیری آنها باشد سپس تقویت و بهسازی سازه هایی که توان بالقوه آسیب پذیری در آنها وجود دارد انجام پذیرد همچنین این تلاش می تواند در طراحی سازه های جدید به منظور ساخت ساختمان های مقاوم در برابر زمین لرزه به کاربرده شود تا در درازمدت دارای مجموعه ای از سازه های با کاربری متفاوت که اصول صحیح ساخت طبق آیین نامه ها و قرار دادهای استاندارد در انها رعایت شده است باشیم . برای یک طراحی لرزه ای خوب یا مقاوم سازی ساختمان ها دربرابر زلزله باید درک صحیحی از رفتار سازه تحت اثر زمین لرزه به دست بیاوریم که از این جهت مطالعه خسارت های وارده برساختمان ها کمک بزرگی است.