سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا سارایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست
حاجی کریمی – دانشیار دانشگاه ایلام
سعید ملماسی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

دراین پژوهش آسیب پذیری آبخوان دشت برتش درجنوب غربی دشت دهلران دراستان ایلام دربرابر آلودگی بررسی شد تا وضعیت ابخوان تامین کننده آب کشاورزی منطقه مورد بررسی قرارگیرد و مدیریت مناسب جهت کاهش کمتر کیفیت این منبع آب درآینده برنامه ریزی شود دراین مطالعه نقشه آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت برتش با استفاده از مدل درستیک تهیه گردید هفت پارامتر مههم هیدروژئولوژیکی عمق سطح ایستابی تغذیه خالص محیط آبخوان محیط خاک توپوگرافی محیط غیراشباع و هدایت هیدرولیکی درمدل درستیک ترکیب گردیده و از سیستم اطلاعات جغرافیایی gis برای ساختن نقشه اسیب پذیری با همپوشانی داده های هیدروژئولوژیکی موجود استفاده شده است که طبق این نتایج مناطق جنوب قسمت هایی از شرق و مرکز اب رفت های آبخوان دارای آسیب پذیری زیاد بوده و البته قسمت اعظم آبخوان نیز در محدوده آسیب پذیری متوسط قرارمیگرد.