سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن راشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی رستمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

بررسی گزارشات زلزله های اخیر نشان میدهد که اغلب ساختمان های دارای پیش آمدگی خسارت بیشتری نسبت به سایر ساختمان ها داشته اند و همواره یکی از عوامل تخریب این ساختمان ها عدم توجه به ایین نامه، طراحی و ساخت غیر اصولی سازه بوده است. آنچه درا ین مقاله بدان پرداخته میشود بررسی عملکرد سازه ای و آسیب پذیری تیره های کانتیلور و نیز تاثیر امتداد و ابعاد پیش آمدگی «overhang» بر روی مقاومت زلزله ای آن سازه می باشد، در ادامه اقدامات احتیاطی لازم برای ساخت چنین ساختمان هایی ارائه می شود. مطالعه مدل ها نشان میدهد چنانچه طول پیش آمدگی افزایش یابد، خروج از مرکزیت و آسیب پذیری نیز افزایش یافته و مقدار خروج از مرکزیت تابعی از مواد بکار رفته در تیر طره نیز می باشد.