سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجتبی حسین پورکاشانی – کارشناس مهندسی عمران، مرکز مطالعات بحرا نهای طبیعی، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدرضا پورصابر – کارشناس ارشد منابع طبیعی، مرکز مطالعات بحرا نهای طبیعی، دانشگاه صنعت آب و برق
پیمان کریمی – کارشناس مهندسی صنایع، شرکت گاز استان اردبیل
وحید سعیدزاده – کارشناس مهندسی عمران، شرکت گاز استان اردبیل

چکیده:

ویژگی های شریان های حیاتی و عملکرد آنها در زلزل ههای گذشته نشان م یدهد که اولویت اصلی در مدیریت بحران زلزله، برنامه ریزی در جهت کاهش خطرپذیری یعنی پیشگیری و کاهش اثرات بحران در این شریا نها م یباشد. کاهش خطرپذیری قطعاً نیازمند سرمایه گذاری مناسب در این امر می باشد. در این راستا بررسی آسی بپذیری خطوط انتقال گاز استان اردبیل و ارائه راهکارهای مقاله در قالب یک پروژه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله حاضر که نتیجه پژوهش مذکور می باشد، ضمن مرور نحوه تهیه نقشه جامع تقاطع خطوط انتقال گاز با گسل های فعال استان ببر اساس تصاویر ماهواره ای و نقشه خطوط لوله درمحیطGIS وضعیت آسیب پذیری خطوط لوله در محل های تقاع با گسل را با دو روش هندی و ژاپنی مورد ارزیابی و مقایسه قرارداده و راهکارهای لازم به منظور پیشگیری از وقوع بحران در شرایط رخداد زلزله را ارائه م ینماید.