سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش تدین – دانشگاه آزاد بوشهر
مهدی مخبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
آرمین تدین – دانشگاه آزاد زرقان

چکیده:

یکی از بهترین راه های بالا بردن آمادگی مردم دربرابر زلزله مقاوم سازی ساختمان هایی است که انسان ها درآنها به زندگی و فعالیت اشتغال دارند ولی ازآنجا که تخریب و نوسازی تمامی ساختمان های موجود درشهر امری ناشدنی است فلذا بهتر ان است که ابتدا به شناسایی ساختمان هایی که آسیب پذیری بیشتری دربرابر زلزله دارند بپردازیم و درنهایت نسبت به مقاوم سازی و یا نوسازی آنها تصمیم گیری نماییم دراسیب پذیری شهری دو عامل خاک و نوع سیستم سازه نقش مهمی ایفا می کنند دربسیاری از زلزله ها از جمله زلزله شهر کوبه مشاهده گردید که ساختمان های دارای مقاومت بالا دچار آسیب شدید گردیدند که علت آن ایجاد پدیده تشدید بین خاک و سازه بوده است میزان اسیب پذیری خاک از روش نسبت طیفی H/V ناکامورا و انجام آزمایشات میکروتریمور بدلیل سهوتل و ارزانی قابل محاسبه می باشد این روش امروزه ازمقبولیت خوبی نسبت به روشهای پرهزینه و دشوار ژئوفیزیکی پیدا کرده است و میزان آسیب پذیری سازه نیز با استفاده از آیین نامه EMS 98 که به بررسی نوع سیستم باربرسازه و آسیب پذیری محتمل درهر شدت زلزله پرداخته شده محاسبه گردیده است.