سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ولی شیرپور – کارشناس ارشد جززا و جرم شناسی،عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور شهر بیله
هاشم آرام –
بهنام پناهی –
ابراهیم پنهانی –

چکیده:

این تحقیق به بررسی آسیبهای اجتماعی وندالیسم و عوامل تاثیر گذار برآن دربین دانشجویان دانشگاه ازاد می پردازد و سعی دارد رابطه بین آسیب های اجتماعی و عوامل موثر برآن را روشن سازد از انجا که علما اعتقاد دارند اسیبهای اجتماعی وندالیسم به عنوان یک بیماری مسری است و سرایت کننده از افراد به افراد دیگر جامعه است و وندالها به عنوان موریانه تمام وسایل و ابزار و امکانات را از بین می برند و چیزی به برجا نمی گذارد لذا شناخت این معضل حائز اهمیت خاص است روش تحقیق پیمایش بوده و اطلاعات لازم با استفاده ازیک پرسشنامه استاندارد شده شامل ۴۰گویه بازوبسته روی نمونه مورد مطالعه n=370 که با استفاده از نمونه گیری اتفاقی ضمنی جمع آوری شد دراین تحقیق تاثیر متغیرهای مستقل رسانه های جمعی گروه های همسال نابهنجار پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده ها استفاده از امکانات دانشگاه و نوع رابطه با اساتید برمتغیر وابسته اسیب های اجتماعی دانشجویان بررسی شد و رابطه بین متغیرهای مستقل وابسته مورد ازمون قرارگرفت