سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سینا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امورشهری
سیدموسی پورموسوی – عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین ع تهران

چکیده:

حاشیه نشینی به عنوان عدم تعادل فضایی توزیع جمعیت آسیب های اجتماعی متعددی را برای کشور به وجود آورده است این پدیده دربعضی از جوامع معلول کشش طبیعی قطب های صنعتی شغلی رفاهی و اداری بوده ودربعضی دیگر از جوامع معلول بیکاری و فقر است این شرایط درایران و به خصوص دراستانهای کویری به علت خشکسالی و کمبود آب کشاورزی شرایط بحرانی تری پیدا کرده و مهاجرت های وسیعی را از روستاهابه شهرها درپی داشته است که این مهاجرت ها باعث ایجاد اشتغال کاذب و ناهنجاری هایی درشهرهای مقصد شده است صابری فر ۱۳۸۸ باتوجهبه تاثیر مستقیم حاشیه شهر برمتن آن امروزه گسترش بی رویه حاشیه نشینی یکی از مشکلات عمده و اسیاسی مدیریت شهری است افرادی که درحاشیه کلانشهرها سکونت دارند ودربیشتر موارد از شهرهای کوچکتر و حتی کشورهای همسایه مهاجرت نموده اند با ورودبه کلانشهرها با معضلاتی مانندبیکاری اسیب های اجتماعی فرهنگی و … روبرو می شوند حاشیه نشینی معضلی است که تن شهر را نیز تحت تاثیر قرارداده و میزان رشد و پیشرفت آن را تاحد قابل توجهی کاهش میدهد.