سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سینا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امورشهری
مجتبی امیری – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

شهرهای جدید به عنوان ابزاری برای جذب جمعیت سرریز کلانشهرها و ساماندهی ساختار فضایی کالبدی سکونتگاه ها ایجاد تعادل و توازن منطقه ای توزیع مناسب جمعیت و امکانات و اسکان پایدار متعادل مطرح می گردند اذانی و نیلی ۱۳۸۸ درایران تاریخچه ی ایجاد شهرهای جدید را می توان بیش از ۶۰ سال دانست از شهرهای جدید پس از انقلاب می توان به پرند و پردیس تهران گلبهار مشهد بهارستان اصفهان و صدرای شیراز اشاره نمود جعفری و حبیب پور ۱۳۸۸ طبق نظریه ی کارکرد گرایی پارسونز جامعه دااری چهار نظام اصلی است که هریک کارکردخاص خود را دارد این نظام ها عبارتند از نظام اقتصادی نظام سیاسی نظام فرهنگی و نظام اجتماعی که کارکرد آن انسجام و یکپارچگی بین اجزا جامعه است آسیب شناسی شهری علمی استکه به مطالعه کژکارکردهای اجتماعی شهر یا بیماریها و مسائل شهری می پردازد ربانی ۱۳۴۳