سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناس رشته معماری-عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

زلزله ۶ریشتر در منطقه شهرستان استان کرمان رخ داد که به ۱۳۸۳/۵/۱۲ زلزله ای با شدت صبح روز سه شنبه مورخ کشته شدن بیش از ششصد نفر و مجروح شدن هزاران تن انجامید. بررسی های انجام شده پس از زلزله های مختلف رودبار، قائنات و یم نشان از آن داشت که از میان آسیب های گوناگون ناشی از مراحل شکل گیری ساختمان از بدو سیاستگزاری تا بهره برداری آسیب های ناشی از مرحله اجرا همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اند. در این مرحله حساس ، متاسفانه کم توجهی و اهمال از یک سو و دستورالعمل های ساختمانی تدوین نشده ولی رایج از سوی دیگر، منشا اصلی ناهنجاری ها را تشکیل می دهند. بدین ترتیب است که بنظر می رسد ما از جنبه های مختلف آموزش در سطوح گوناگون طراحی ، نظارت و اجرا غافل بوده ایم. آموزشی که علاوه بر جنبه های آکادمیک ، در شکل آگاهی دهنده و حساسیت برانگیز آن نزد بسیار کم اثر و گاه غایب بوده است. در این مقاله سعی شده است با بازدید از منطقه و توجه به گونه های ساختمانی حاضر، این مرحله از شکل گیری مورد توجه قرار گیرد و با در نظر گرفتن آیین نامه ۲۸۰۰بدین پاسخ دست یابیم که اجرای نامناسب ساختمان ریشه در کدام مقوله دارد.