سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

علی رضا خجسته پور – حوزه مشاوران جوان گروه صنعتی ایران خودرو
مجید قدسی – حوزه مشاوران جوان گروه صنعتی ایران خودرو
جواد درویشی –
علی عالیانی –

چکیده:

مدیریت نوآوری توسعه محصولات جدید NPD نقش مهمی رادرتعیین جایگاه اقتصادی کشورها بالاخص درصنایع مدرن ایفا می کنند ازطرفدیگر درصورت بروز هرنوع خطا دراین پروژه ها بی شک یک صنعت را به خطر انداخته و موجب اتلاف وسیعی درزمان وهزینه ها خواهدشددرنتیجه ارزیابی این پروژه ها و دقت برمعیارهایموفقیت آنها و همچنین دستاوردهای پروژه های موفق میتواند درسهای سودمندی را برایتمام صنایع ارایه دهد دراین تحقیق پروژه های توسعه محصولات جدید NPD ازیک شرکت خودروسازی ایرانی از دیدگاه ذینفعان پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت از این رو مدیریت ارزشد سازمان مدیریت مدیران پروژه تیم پروژه تیم کنترل پروژه مشتریان نهایی و تامین کننده به عنوان ذینفعان انتخاب شدند و نظرات ایشان توسط پرسشنامه ای که برمبنای دانش مدیریت پروژه طراحی شده بود جمع آوری گردید این پرسشنامه دیدگاه ذینفعان پروژه را درخصوص اهمیت معیارهایی که موجب موفق نامیدن پروژه های NPD می باشد جمع آوری نمود این معیارها عبارتند از زمان هزینه سودآوری کیفیت محصول تطابق محصول با تعریف اولیه آن انعطاف پذیری ساختارسازمانی رضایت مشتری رضایت تیم پروژه رضایت دولت رضایت سهامداران یادگیری و مستندسازی و ارزش آفرینی