سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صالح ملک پور – کارشناسارشد مهندسی زلزله، سازمان مدیریتبحران کشور

چکیده:

بیمارستان ها از لحاظ شکل و سیستم سازه ای انواع گوناگونی دارند. بسیاری از آنها در طی سال های طولانی و در فازهای مختلفی ساخته میشوند و ویژگی های گوناگونی دارند. به بسیاری از این بیمارستان ها خسارت های فراوانی در زلزله های گذشته وارد شده است. حتی برخی از بیمارستان هایی که بعد از سال های ۱۹۷۰ و یا براساس آیین نامه های جدید ساخته شده اند، بر اثر زلزله هایی مانند زلزله ۱۹۸۵ مکزیکو، آسیب های خیلی شدیدی متحمل شدند. در زلزله های گذشته عوامل متعددی باعث تضعیفعملکرد لرزه ای بیمارستان ها در مقابل زلزله شده اند، مانند نامنظمی هندسی و جرمی آنها، عدم پیوستگی و سختی در پلان و ارتفاع، عدم شکل پذیری، عدم کفایت دال، عدم نامعینی کافی، تاثیر المان های غیرسازه ای روی سازه، آسیب به مولفه های غیرسازه ای و غیره. روشهای کنونی طراحی لرزهای سازهها نیز دارای ضعف هایی هستند که اینضعفها می توانند در زلزله های آینده تاثیرگذار باشند. در مقاله حاضر به طور مختصر به آسیب پذیری لرزه ای بیمارستان ها بویژه آسیب پذیری سازه ای پرداخته شده است.