سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس سلطانی – شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران
مجتبی نقدی – شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران

چکیده:

در کشور ما بطور متوسط هر ده سال یک زمین لرزه شدید رخ می دهد که صدمات مالی و جانی زیادی به بار می آورد. تأمین روشنایی منطقه درگیر بحران موجب تقویت روحیه آسیب دیدگان و کمک به امنیت اجتماعی و عملکرد بهتر گروههای امدادی میگردد. بهمنظور بررسی پتانسیل وقوع بحران و اثرات آن لازم است ابتدا آسیب پذیری شبکهها، تأسیسات و ساختمانها بررسی گردد. در این مقاله ابتدا گسلهای موجود در حوزه جغرافیایی شرکت و نقاط آسیب پذیر شناسایی شده و با بررسی موقعیت این نقاط و گسلها، اهمیت آن در فازهای چهارگانه مدیریت بحران بیان شده است. این بررسی نشان میدهد که برنامهریزیهای لازم برای ارائه و اجرای طرحهای مقاوم سازی میتواند میزان خسارتها را کاهش داده و از بروز بحرانهای ثانویه جلوگیری نماید و باعث میشود در ساعات طلایی آغاز مقابله با بحران، گروههای عملیاتی فعالتر و سریعتر با بحران مقابله نمایند. همچنین راهکارها و چالشهای پیش روی مدیریت بحران بخش توزیع در زلزلههای شدید کشور بیان شده است.