سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

طاهره عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشداقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

چکیده:

جزیره قشم در نزدیک دهانه تنگه هرمز در خلیج فارس قرار دارد. به لحاظ آب وهوا ، جزیره قشم در گروه سرزمین های گرم و خشک قرار می گیرد و این در حالی است که رطوبت نسبی در قشم بالا،میزان بارندگی بسیارگرم ودرجه گرمای هوا در قشم همواره بالاتر از صفر درجه سانتی گراد می باشد. این منطقه با داشتن جاذبه های طبیعی، توریستی و تجاری توانایی زیادی درتوسعه ی شهر نشینی وحتی جذب گردشگر دارد. اما با وجود برنامه ریزی های انجام شده، در این منطقه هنوز هم از این پتانسیل ها استفاده صحیح نشده است .که شایدازعدم توجه به شرایط اقلیمی خاص منطقه بوده است. برای تعیین ماه های آسایش قشم به منظور انجام بهینه فعالیتهای اکو توریستی وطراحی صحیح ساختمانها که به طور مستقیم با شرایط اقلیمی ارتباط دارد نیاز به عناصر اقلیمی، از قبیل تابش آفتاب، دمای هوا، رطوبت جریان هوا و بارندگی به طور مستقیم بر انسان تاثیر می گذارند. در این تحقیق به منظور بررسی وضعیت حرارتی آزاد از نظر آسایش انسان و تعیین تاثیر هر یک از عناصر اقلیمی از روش های ترجونگ – ماهانی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش براساس روش ترجونگ نشان می دهدکه ماههای ژانویه وفوریه از روزهای مطبوع وشبهای بسیارخنک وخنک برخورداراست که بهترین ماههای سال، وبعدازآن ماههای مارس ودسامبرمناسب میباشند ژوئن،ژولای،آگوست، سپتامبر نامناسب ترین ماههای سال بشمارمی روند،که این ماههابرای حضورگردشگرمناسب نیست چون بسیارگرم وطاقت فرسااست. براساس بررسیهای انجام شده به روش ماهانی درماههای ژوئن،ژولای،آگوست، سپتامبرجریان هواضروری است چون هواخیلی گرم می باشدودرماه مارس جریان هوامطبوع ،طبق این روش درجهت نحوه استقرارساختمانها،باید طول آن درامتدادشرقی-غربی ،همچنین دیوارهاوسقف هاسبک ودارای عایق حرارتی باشد،پنجره ها بزرگ ،دارای دیوارهای شمالی وجنوبی وساختمان از اشعه مستقیم آفتاب حفاظت شود.