سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیده زابلی –
اکرم کمانی – کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه طبرستان

چکیده:

یکی از بزرگترین صنایع جهان توریسم می باشد.از مهمترین راهکار های گسترش این صنعت در یک منطقه شناخت و بررسی آسایش اقلیمی آن در ماه های سال می باشد. شرایط اقلیمی مقصد، از اطلاعات مورد نیاز گردشگران برای سفر، می باشد. در این تحقیق از داده های هواشناسی ماهانه ۷ ایستگاه سینوپتیک استان هرمزگان در دوره های آماری موجود، برای تعیین شرایط آسایش اقلیمی، با دو روش دمای مؤثر،ترجونگ استفاده شده است. شاخص ترجونگ از لحاظ تعیین شرایط آسایش به دلیل مناسب بودن آن برای مناطق گرم از نتایج مناسبی برخوردار است. نتایج بدست آمده ، شرایط مطبوع تا نامطبوع گرم را در طول سال نشان می دهد.ماه هایی نوامبر،دسامبر، ژانویه، فوریه، مارس و آوریل مطلوب ترین ماههای سال برای گردشگری در منطقه می باشد.