سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن فلاح راد – عضو هیئت علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران، لاه
سجاد بحرکاظمی – دانش آموخته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران، لنگرو
مزدک بهزادآسیابر – دانش آموخته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان،ایران، سیاهک
محمدرضا یمقانی – عضو هیئت علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران، تهرا

چکیده:

برنامه نویسان برای ارزیابی صحت نرم افزار آن را مورد آزمون قرار می دهند،روشهای مختلفی برای آزمون نرم افزار وجود دارد که مهم ترین این روشها آزمون جهشی است و مزیت های زیادی نسبت به سایر روش های آزموندارد، این روش نسخه های حاوی خطای فراوانی از برنامه اصلی ایجاد و سپس نتایج اجرای نمونه داده های آزمون بر روی برنامه های حاوی خطا و برنامه اصلی با یکدیگر مقایسه می شود که سبب بهبود داده های آزمون و کشف خطاهای احتمالی در برنامه مورد آزمون می گردد، این روش گران و دارای هزینه های زمانی و محاسباتی زیادی می باشد که برای بهبودداده های آزمون از الگوریتم های تکاملی (ژنتیک، باکتریلوژیکال، پرندگان) که دارای ظرفیت بالایی برای تحقیق هستند و بصورت اتوماتیک صورت می پذیرد، استفاده می شود. در این پژوهش سه روش الگوریتم ژنتیک،باکتریلوژیکال و پرندگان برای بهبود داده های آزمون در آزمون جهشی مورد بررسی قرار گرفته است