سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس معلمی اوره – دانشگاه آزادشهرضا
سعید مینایی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه درصنعت کشاورزی و مکانیزاسیون پی بردن به خصوصیات خاک و ویژگیهای محصولات درفراوری ویژگی های با توجه به این موضوع و پیشرفت های روزافزون درحوزه الکترونیک و حسگرها برای بازرسی و تعیین اینگونه ویژگیها ازمونهای گوناگونی استفاده شده است یکی از مهمترین این آزمونها آزمونهای آکوستیک است که شامل آزمونهای صوتی و فراصوتی می باشد دراین پژوهش علاوهب رپرداختن به اصول و نحوه کارازمون های اکوستیک به مروری برکاربردهای آن درپژوهش های کشاورزی به ویژه تحقیقات انجام شده درصنعت کشاورزی آنقدر فراگیر شده که به تمامی شاخه های کشاورزی از قبیل ماشین های کشاورزی صنایع غذایی محصولات زراعی و باغی خاکشناسی و علوم دامی به نوعی وارد شده است روشهای مختلف صوت سنجی کاربرد زیادی درپژوهشهای کشاورزی دارند و درایران نیز بطور گسترده ای مورد توجه قرارگرفته است