سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرش حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک_تبدیل انرژی،گروه مهندسی مکانیک
سعید فراهت – دانشیار گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرامرز سرحدی – استادیار گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها استفاده ازانرژی تجدیدپذیر به خصوص انرژِ خورشیدی برای تامین بخشی از انرژی مورد نیاز مصرف کنندگان و صرفه جویی انرژِ ازاهمیت ویژه ای برخوردار شده است یکی ازسیستمهای متداول استفاده ازانرژی خورشیدی مدولهای فتوولتائیک PV می باشد دراین مقاله با طراحی و ساخت یک کلکتور فتوولتائیک حرارتی خورشیدی (PV/T با سیال عامل آب و هوا به بررسی آزمایشگاهی عملکرد و مقایسه حالت های مختلف آن پرداخته شدهاست دراین آزمایش پارامترهای مختلف جوی الکتریکی و حرارتی اندازه گیری شده که شامل شدت تابش خورشید سرعت وزش باددرسطح پنل دمای محیط دمای آب ورود و خروج دمای سطح مدولهای فتوولتائیک ولتاژ مدارباز جریان اتصال کوتاه ولتاژ و جریان درنقطه توان ماکزیمم می باشد دراین مقاله سعی شده استحالت های مختلف کلکتور با توجه به راندمان الکتریکی آن بررسی شود تا حالت بهینه ای با توجه به آزمایشهای مختلف بدست آید