سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوش آفرین قاسمی – کاشناس ارشد عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی
روزبه دهقانی – کارشناس آب سازمان آب و برق خوزستان
عبدالمجید ندری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

اختلاط در بدنه جریانهای غلیظ بدلیل کشش آب ساکن در آن می باشد که مکانیسم آن با اختلاط اولیه(اختلاط در ناحیه غوطه وری) متفاوت م یباشد. در این تحقیق اختلاط در ناحیه غوط هوری جریانهای غلیظ، توسط مدل هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفته و رابط های برای ضریب شدت ۴۲ درصد و در شیبهای تند / اختلاط کل ارائه گردید. با توجه به اینکه در این تحقیق در شی بهای ملایم شدت اختلاط در ناحیه غوط هوری، ۴۰ تا ۲ نیز بین ۳۷ تا ۴۳ درصد اختلاط کل می باشد، جهت محاسبه شدت اختلاط، استفاده از روابطی که در آنها شدت اختلاط در ناحیه غوطه وری نیز منظور شده باشد، ضروری می باشد.