سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم نوحانی – استادیار گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا مسجدی – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

یک روش رایج به منظور کنترل آبشستگی در پایههای پل استفاده از سنگ چین در اطراف آن میباشد. به منظور بررسی پایداری سنگچین در ۰/ ۲ متر و عرض ۶ / اطراف پایه پل در قوس رودخانه ها، آزمایش هائی در یک فلوم از جنس پلاکسی گلاس، با قوس ۱۸۰ درجه، شعاع مرکزی ۸متر انجام پذیرفت. در این تحقیق از چهار اندازه مختلف سنگچین که در اطراف یک مدل پایه پل استوانه ای شکل به قطر ۶۰ میلی متر و در موقعیتهای مختلف قوس نصب شده بود، استفاده شد. نتایج نشان داد که حداکثر و حداقل پایداری لایه سنگچین به ترتیب در موقعیت ۳۰ و ۶۰ درجه رخ داده است. همچنین پایداری لایه سنگچین در قوس کمتر از پایداری لایه سنگچین در مسیر مستقیم می باشد.