سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آیدین علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز
جعفر جوانمردی – هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

معمولا مشکلات مربوط به انسداد خطوط لوله گاز مربوط به تشکیل هیدرات با ساختار II و Iمی باشد و درصنایع نفت با وجود هیدروکربن های مایع سنگین هیدرات با ساختارH مشکل سا ز است . از این رو، در این تحقیق داده های تعادل تشکیل ساختارH هیدرات در سیستم متان + سیکلو اکتان+آب اندازه گیری شده انداین آزمایش ه ا در یک سلول فشار بالا و با روش جستجوی فشار و در محدوده دمایی۲۸۶/۴-۲۷۷/۵ ) K)ومحدوده فشاری ۶/۷۰۸۳تا۲/۲۳۵۳MPa) انجام شده اند. در ضمن این داده ها با داده های بدست آمده از مدل های ترمودینامیکی موجود، مقایسه شده و نتایج خوبی حاصل شدهاست