سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین حیدری –
نقدعلی چوپانی – رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

هدف این مقاله بررسی سفتی شکست ونرخ رهاسازی انرژی کرنشی شکست کامپوزیت کربن – پلی استر از طریق روشهای عددی و آزمایشگاهی می باشد آزمایشات برای مد اول مد دوم و مدهای مرکب با دستگاه آرکان انجام گرفت نمونه ودستگاه درنرم افزار آباکوس مدلسازی شده و ضرایب شدت تنش و انتگرال J محاسبه شدها ست با اعمال ضرایب بدون بعد شدت تنش در نیروهای بحرانی سفتی بحرانی و به کمک سفتی بحرانی نرخ رهاسازی انرژی کرنشی بحرانی برای زوایای مختلف بارگذاری و طول ترکهای مختلف محاسبه شد نتایج چنین بیان می کنند که از طرفی با افزایش طول ترک نرخ رهاسازی انرژی زیاد شده و از طرفی دیگر این نمونه تحت نیروی برشی سفت تر خواهد شد.