سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساناز پوراسکندر – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز
داود فرسادی زاده – استادیار دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

مقدارفشار درقسمت های مختلف پی سدها و مساله نشت و نیروی بالا برنده ازمهمترین مسائلی است که درطراحی سدها مورد توجه قرارمیگیرد دراین تحقیق رفتارهیدرولیکی پرده آب بند با عمقهای نفوذ مختلف برای خاکهایی با سه نوع ضریب آبگذاری و دولایه بندی به صورت ازمایشگاهی و عددی مورد بررسی قرارگرفت مقادیر نشت و فشارپیزومتری در۲۸نقطه ازمدل فیزیکی برداشت و با استفاده ازمدل عددی شبیه سازی شد مقدار خطای مدل عددی بطور متوسط ۰٫۲۸ درصد بوده که حاکی ازتطابق خوب نتایج مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی می باشد.