سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد بیگدلی – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه علم و صنعت ایران
سید احسان زارعی – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی خواجه نصر الدین طوسی

چکیده:

در پی ماشین آلات، بار دینامیکی بصورت تکراری طولانی مدت و با دامنه کم وارد میشود . بنابراین مهم است که رفتار خاک الاستیک بوده و یا بتوان از نمو افزایشی تغییرشکل آن صرفنظر کرد . ضریب فشار یکنواخت خاکCu) مهمترین پارامتر مورد نیاز در طراحی پی ماش ین آلات می باشد . این مقاله نتایج آزمایشگاهی و تحلیل عددی بارگذاری سیکلی روی پی مربعی واقع بر ماسه را مورد بحث قرار میدهد . بارهای سیکلی با شدت های مختلف بر پی وارد شده و نشست الاستیک پی در هر تنش بدست می آید که برای محاسبه ضریب فشار یکنواخت ماسه مورد استفاد ه قرار میگیرد . متغیر آزمایش شامل لایه های مسلح کننده بین ۱تا ۵ لایه می باشند . نتایج نشان میدهد که با افزایش تعداد لایه های مسلح کننده، مقدارCu) افزایش خواهد یافت.