سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدکاظم شربتدار – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
احمد دالوند – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه سمنان
محمد عرفانی نیا – کارشناس شرکت گاز استان خوزستان

چکیده:

رفتار برشی تیرهای بتن مسلح یکی از عوامل تاثیر گذار بررفتا رکلی سازه می باشد نحوه چینش خاموت ها در اعضای بتنی و بخصوص در تیرها علاوه بر تاثیرات آن برروی شکل پذیری و رفتار چرخه ای سازه در ظرفیت باربری ثقلی سازه و نحوه شکست آن بسیار اثر گذار خواهد بود لذا بررسی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح ضروری به نظر می رسد دراین مقاله یک بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی برروی تیرهای عمیق بتنی با رفتار برشی صورت گرفته و در ادامه با استفاده ازنرم افزار المان محدود ANSYS مدل المان محدود نمونه آزمایشگاهی ساخته شد و با استفاده از مدل آزمایشگاهی کالیبره شده و مدلهای دیگری از نظر نحوه آرماتور گذاری طولی کاملا مشابه ولی دارای خاموت گذاری متفاوت می باشند با استفاده از روش المان محدود ساخته شده پارامتر متغیر دراین نمونه ها فاصله خاموت ها از یکدیگر می باشد.