سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیل رضاپور – دانشجوی دکتری عمران گرایش سازه های هیدرولیکی دانشگاه تهران
فرشید ابراهیمی اوردکلو – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
مسعود منتظری نمین – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تهران
علی خراسانی زاده – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

سدهایی که به منظور تولید برق مورد استفاده قرار میگیرند به نام سدهای نیروگاهی معروفند و نقش مهمی را برای تولید برق ایفا می کنند سد سیاه بیشه به عنوان اولین سد تلمبه ای ذخیره ای ایران دارای دو آبگیر با قابلیت پمپاژ و توربین توامان است دراین مقاله جریانهای گردابی در پشت آبگیرهای سد بالا دست با استفاده از نتایج مدل فیزیکی مورد بررسی قرارگرفته است مدل فیزیکی در مقیاس ۱/۲۰ ساخته شده واندازه گیری های سرعت بصورت سه بعدی به وسیله دستگاه ADV انجام پذیرفته است الگوی جریان در چندین حالت پمپاژ و توربین همزمان با آبگیرها با دبی های گوناگونمورد مقایسه و بحث قرارگرفته است و در نهایت حالتهایی که جریان با کمترین اغتشاش وارد آبگیر می شود نتیجه گیری شده است.