سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روح الله سلطانی گوهرریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
عطاالله سلطانی گوهرریزی – دانشیار دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مهمترین دلایل آلودگی خاک و سفره آب زیر زمینی در بستر محل دفن پسماند روانه شدن شیرابه به سمت سفره آب زیر زمینی از محل لایه های خاک بستر می باشد، با توجه به این موضوع باید بستر محلهای دفن پسماند به گونه ایطراحی و اجرا شوند که علاوه بر ممانعت از آلودگی خاک و سفره آب زیر زمینی، شیرابه تولیدی را با استفاده از سیستم زهکشی به محلهای مناسب هدایت کند. در این تحقیق آزمایشهای نفوذ پذیری بر روی خاک ماسه انجام شد و پس ازانجام آزمایشات اولیه مشخص شد که خاک مورد نظر شامل هشتاد درصد ماسه و بیست درصد رس و لای میباشد سپس آزمایش های نفوذ پذیری با بار ثابت توسط آب وسه نوع شیرابه سنتزی متفاوت اندازه گیری شد ، که نتایج متفاوتیحاصل گردید ، شیرابه اول حاصل ترکیب آب و جوش شیرین ضریب نفوذ پذیری خاک را افزایش داد ، شیرابه دوم حاصل ترکیب آب با نشاسته ضریب نفوذ پذیری خاک را کاهش وشیرابه سوم حاصل ترکیب آب و پودر لباس شویی نیز ضریب نفوذ پذیری خاک را کاهش داد ، همچنین در این تحقیق انواع مختلف ژئوسنتتیک ها وکاربرد های آنها جهتاستفاده در محل دفن بهداشتی پسماند به منظور جلوگیری از نفوذ شیرابه به خاک مورد بررسی قرار گرفت وپیشنهاداتی در خصوص نحوه بکار گیری مصالح ژئوسنتتیک در کف و پوشش محل دفن بهداشتی پسماند ارائه شده است